Meditácia na 23.04.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Štvrtok po 3. veľkonočnej nedeli
JEŽIŠ A ČNOSŤ MILOSRDENSTVA

Ježiš je milosrdný. Keby nebolo milosrdenstva, čo by bolo s nami? Učme sa od Ježiša byť milosrdnými voči okoliu. Milujme hriešnikov a nenapodobňujme ich hriech. Ktoré podobenstvá hovoria o milosrdnom Ježišovi? Modlime sa často o milosrdenstvo Pána Ježiša.

YT | GTV ČNOSTI