Meditácia na 24.04.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Piatok po 3. veľkonočnej nedeli
DUCH SVATÝ A ČNOSTI

Duch Svätý dnes riadi svet. Pán Ježiš prosil Otca o Ducha Svätého pre nás. Ktoré sú dary Ducha Svätého? Máme stále prosiť o dary Ducha Svätého. Ako často sa k nemu modlím? Ako a čím znázorňujeme Ducha Svätého; prečo napríklad brezou? Kto hreší proti Duchu Svätému; ktoré sú to hriechy?

YT | GTV ČNOSTI