Meditácia na 26.04.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Štvrtá veľkonočná nedeľa
BOŽIE OSLOVENIE

Duchovné povolanie dáva Boh. Je dôležitá modlitba k Bohu. Povolanie sa musí skúmať. Nikto do neho nemôže nútiť. Za povolania sa ďakuje Bohu. Ježiša prirovnávame k Dobrému Pastierovi, čo sa stará o ovce. Mnoho sa modlime za nové povolania ku kňazstvu i do rehoľného stavu. Čo som naposledy obetoval za nové duchovné povolania?

YT | GTV | POVOLANIE