Meditácia na 27.04.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Pondelok po 4. veľkonočnej nedeli
MODLITBA AKO ČNOSŤ

Aké modlitby poznáme? Ktoré sa radi modlievame? Nezabúdajme Boha chváliť, velebiť, oslavovať, ale i prosiť, ďakovať mu, odprosovať. Myslime na to, keď a čo sa modlíme. Modlime sa nielen perami, nahlas, spevom, ale aj srdcom. Modlime sa celý život, aj tak je veľmi krátky, oproti večnosti. Nezabúdajme, že k prebúdzaniu i usínaniu patrí modlitba, tak ako pred jelom a po ňom, modlime sa sami i viacerí. Modlime sa aj spevom. Modlime sa za seba, živých i zomrelých.

YT | GTV ČNOSTI | DETI | MODLITBA