Meditácia na 28.04.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Utorok po 4. veľkonočnej nedeli
VÝCHOVA K ČNOSTIAM

Áno, k čnostiam sa má a dá vychovávať. Už od detstva je to povinnosť rodičov a potom ďalších z okolia. Každý rozumom a slobodnou vôľou obdarovaný človek má v čnostiach napredovať. Ako, je slobodné rozhodnutie. Modlitbou, mravnými zásadami, pristupovaním k sviatostiam, účasťou na svätej omši. Pri spytovaní vedomia a najmä pred svätou spoveďou si kontrolovať túto oblasť duchovného života. Ktorej čnosti sa v súčasnosti učím, či viac venujem pozornosť? Každý rok spravme pokrok aspoň v jednej čnosti.

YT | GTVČNOSTI