Meditácia na 29.04.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Streda po 4. veľkonočnej nedeli
ČLOVEK SA MÁ VYCHOVÁVAŤ

Stvoriteľ človeka očakáva od ľudí, že i sami urobia všetko pre výchovu seba a k vzrastu v čnostiach. Pozor na vypočítavosť a najmä duchovnú i telesnú lenivosť. Máme túžiť byť s pomocou Božou veľkí pred Bohom i ľuďmi. Majme vzory a buďme vzorom iným. Prečo je čnostný život pre človeka potrebný? Túžim po nebi, a čo preto so sebou robím? Načo som na svete? Aký mám cieľ života? Modlitba za seba je nenahraditeľná.

YT | GTV