Meditácia na 30.04.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Štvrtok po 4. veľkonočnej nedeli
KRESŤAN A ČNOSTI

Kresťan má dbať o to, aby primerane veku, postaveniu i pohlaviu si osvojoval čnosti. Stavovské čnosti je si potrebné osvojovať. Majme vždy aspoň jednu čnosť ako prioritnú. Môžeme sa poradiť i so spovedníkom. Necnosť odstraňujme opačnou čnosťou. Napríklad sklon k alkoholizmu striedmosťou k alkoholu a podobne. Najmä čnosť modlitby nech sa nezanedbáva.

Koľko času denne, týždenne venujem modlitbe? Napríklad i čnosti spravodlivosti, ľútosti nad hriechmi, či sociálnym veciam? Majme vzory v našich svätých patrónoch.

YT | GTV ČNOSTI