Meditácia na 01.05.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Piatok po 4. veľkonočnej nedeli
ŤAŽKOSTI a ČNOSTI

Život je prirovnávaný od prameňa po more. Prechádza rôznymi časťami života; primerane k tomu má dávať pozor na ťažkosti a rásť v čnostiach. Nemá na to zabúdať. Nepodceňujem niečo vo svojom živote? Morálne čnosti sú často ťažko osvojitelné. Ktoré sú to základné čnosti? Ktoré sú ľudské čnosti? Čo je ovocím Ducha Svätého?

separator.png

ÚVODNÉ SLOVO DO MESIACA

Máj – je to jedno slovo a za tým slovom sa skrýva, vyjadruje a hlásime sa k tej, ktorá má najbližšie z nás prístup k Bohu. Mária je Matkou Ježiša Krista, je dcérou Boha-Otca, je nevestou Ducha Svätého. Toto a všetko ostatné, čo vyjadrujeme o Panne Márii, si môžeme pripomenúť v najkrajšom mesiaci roka - máj. Tento mesiac dávame Panne Márii rôzne prívlastky. Ako sa zobúdza príroda a začína prinášať úrodu, tak aj naša úcta k Panne Márii, pokiaľ žijeme tu na zemi, stáva sa predzvesťou toho, čo obdržíme v nebi. Márii sa neklaniame. Mária nie je Boh. Mária je jednou z nás, je našou Matkou. Mária má však u Ježiša neodstraniteľné meno, ktoré nás vedie a prihovára sa za nás u Pána Ježiša. Naša nebeská Matka, aj keď z nás ľudí má mnohých nepriateľov, mnohí ju nenávidia, vyslovujú jej meno bez úcty, vďaky, či lásky, Mária je náš vzor na ceste za Ježišom. Ako v mesiaci máj obdivujeme rozkvitnuté lúky, háje kvetmi, Máriu v jej prívlastkoch chceme prosiť, odprosovať, ďakovať a utiekať sa k nej o príhovor u jej syna Ježiša Krista. Nikto z ľudí, žiadny umelec, ktoréhokoľvek diela, aj keď môžu vytvoriť umelecké diela, nemôže celkom zachytiť krásu Panny Márie. Mária nás učí pokore, skromnosti, čistote, láske a jednoduchosti pripraviť sa na to, čo nás čaká v nebi. Chce sa nám volať: Mária, buď našim vzorom, ideálom či pohnútkou na ceste za Ježišom. Uvedomujeme si, že je správne, keď sa usilujeme vytrvať pri Panne Márii. Toto jedno slovo, jedno pomenovanie „Mária", nech aj v tomto mesiaci vyslovujeme svojimi ústami, srdcom i mysľou plní vďaky voči Panne Márii, čo vykonala za nás tu na zemi a čo koná teraz v prítomnosti jej syna v nebi. „Mária, milujeme Ťa." Amen.

YT | GTV ČNOSTI