Meditácia na 02.05.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Sobota po 4. veľkonočnej nedeli
PREKÁŽKY V OSVOJENÍ SI ČNOSTÍ

Máme žiť v posväcujúcej milosti. Ako a čím ju strácame? Je možné ju opätovne nadobudnúť? Čo je pre mňa hriech? Ako ho rozdeľujeme a prečo? Čo viem o pohoršení? Možno považovať pohoršenie za hriech a prečo, ak áno? Náš život má svoje poslanie. Niekde smerujeme, na niečo sme stvorení, život nie je náhoda. Boh je aj naším Pánom, nebráňme mu v tom.

YT | GTV ČNOSTI | HRIECH