Meditácia na 04.05.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Pondelok po 5. veľkonočnej nedeli
ODVAHA ČNOSTIAM

Hovorí sa: Učiť sa, učiť... Ani jedna čnosť neuškodí a neublíži ani neveriacemu človeku. Všetci sa máme čomu učiť, pracovať na sebe, dať sa preniknúť hodnotami viery, nádeje a najmä lásky. Kto chce poznať pravé šťastie, Boh mu nie je prekážkou, naopak, čaká, aby pomohol. Ľuďom často chýba pravá odvaha. Silácke reči raz skončia, mladý človek zostarne, krása bude minulosťou, ale odvaha začať je na mieste vždy. Dajme si stojaci pozor, aby sme nepadli.

Poprajme sebe i iným pracovať na sebe s čnostiami.

YT | GTV ČNOSTI