Meditácia na 10.05.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Šiesta veľkonočná nedeľa
NOVÝ ROZMER ŽIVOTA

Je čas, aby sme pokračovali za Ježišom. Všetko nám povedal. Môžeme si to znova a znova prečítať v evanjeliu. Urobme to tak. Ísť za Ježišom a s ním je naša výhra. Zdráham sa v niečom? Špekulujem, odkladám, považujem to za malichernosť? Tomášovi i nám Ježiš jasne hovorí, čo od nás očakáva. Ak je to potrebné, nastúpme na inú cestu životom.

YT | GTV | ŽIVOT