Meditácia na 12.05.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Utorok po 6. veľkonočnej nedeli
SILA SPOLOČENSTVA

Pre spásu má význam mať spoločenstvo s Kristom. Mať Ježiša za priateľa. Ježiš je náš dobrodinca, vykúpil nás. Boh Otec nám daroval všetko, stvoril pre nás svet. Duch Svätý je láska a dostáva sa nám Božieho požehnania. Za toto všetko chceme Boha urážať? Dostáva sa nám naj spoločenstva s ním, preto sme hriešni? Vidíme v blížnom Boha? Chceme, aby v nás videli iní Boha?

YT | GTV