Meditácia na 13.05.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Streda po 6. veľkonočnej nedeli
ŽIME V DUCHU SVATOM

Veríme v lásku Boha? Ako? Od koho sme dostali viac ako od Boha..? Uvažujme, čo je láska. Ježiš nám ju prisľúbil a Otec daroval. Duch Svätý je stále s nami. Ako často sa k nemu modlím, ho vzývam, volám o pomoc, radu, silu...? Chcime a prijímajme Ducha Svätého ako dar.

YT | GTV | LÁSKA ❤