Meditácia na 15.05.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Piatok po 6. veľkonočnej nedeli
KTO JE V NEBI?

Zaiste je v nebi Boh a všetci, čo ním za života neopovrhli. Cirkev dostala moc niekoho svätorečiť či blahorečiť. Oveľa viac je v nebi tých, ktorých nemáme na oltároch. V nebi sú dobrí anjeli. Pán Ježiš vzal do neba svoju matku. V nebi sa zrealizujú slová sv. Pavla... o tom, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. V nebi nie je hriech. Čo cítim pri slovách ..."ako v nebi, tak i na zemi"...?

YT | GTV | NEBO