Meditácia na 18.05.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Pondelok po 7. veľkonočnej nedeli
ČO SVET POTREBUJE?

Mám povinnosť kresťana šíriť pokoj a jednotu vo svojom okolí. Svet ich podceňuje. Nepokoj a nejednota môžu byť hriechom. Prosme o pokoj. Snažme sa budovať jednotu. Čo prinášajú jednota s pokojom svetu a dušiam? Heslo sv. Františka Assiského: „Pokoj a dobro", je časové a aktuálne. Prečo? Nech pokoj zavládne v celom svete a vo všetkých srdciach.

YT | GTV