Meditácia na 22.05.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Piatok po 7. veľkonočnej nedeli
ŽIŤ PRÍTOMNOSŤ

Neprítomnosť pri rozhovore sa dá vypozorovať. Nie je to pekné. A rovnako žiť svoj život, ako by sme nežili v prítomnosti. Snívame, rojčíme, vyhovárame sa. Prítomnosť Pána Boha v našom živote je prejav hodný odmeny. Boh bude odmieňať a už dnes požehnáva, a môžeme cítiť jeho silu, lásku, pokoj, dobro...atď. Prečo ľudia uchodia od života v prítomnosti a sú buď v minulosti či v budúcnosti...? Rozhodujúca chvíľa v živote je prítomnosť, prežívaná, činná, ľudská, spoločenská...

YT | GTV