Meditácia na 23.05.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Sobota po 7. veľkonočnej nedeli
JEŽIŠ A DUCH SVATÝ

Máme si nájsť cestu k Duchu Svätému. Ako? Prosme Pána Ježiša, aby sme prijímali Ducha Svätého. Modlime sa často k Duchu Svätému. Ako a čím znázorňujeme Ducha Svätého? Na koľký deň po zmŕtvychvstaní Pána Ježiša zostúpil vo večeradle Duch Svätý? Čo urobil apoštol Peter? V ten deň slávime narodenie Cirkvi. Bola vo večeradle prítomná i Panna Mária?

YT | GTV