Meditácia na 24.05.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Nedeľa zoslania Ducha Svätého
DUCH SVATÝ AKO OSOBA

Duch Svätý vchádza do ľudských dejín, aby nám pomohol na našej ceste...

Spolupracovať s darmi Ducha Svätého predpokladá náš pokoj v srdci. Viem o Duchu Svätom povedať ľahko - kto je, čo je, prečo je? Ježiš nám odporúča prijímať dary Ducha Svätého. Prečo? Čo nie je Duch Svätý? Čo je Duch Svätý? 

YT | 2014GTV | Duch Svätý