Meditácia na 25.05.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Pondelok 8. týždňa v Cezročnom období
TAJOMSTVO

Ktoré tajomstvo viery si chceme modlitbou vyprosiť, aby sme ho viac poznali a voviedli do života? Ktoré tajomstvo vo viere v Boha je najväčšie? Cirkev je dielo Ducha Svätého. Milujem Cirkev? Čo ma na Cirkvi fascinuje? Je niečo, čo by sme mali z Cirkvi odstrániť? Ja som Cirkev.

Začnem u seba. 

YT | GTV Duch Svätý