Meditácia na 26.05.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Utorok 8. týždňa v Cezročnom období
SVEDKOVIA DUCHA SVATÉHO

Byť svedkom zmŕtvychvstalého Krista pred svetom - berme to ako memento života. Vyžaduje si to čas, prácu na sebe, množstvo modlitieb, ale na konci života pri súde budeme prijímať odmenu. Ktoré sú dary Ducha Svätého? Pokúsme sa niekoľko dní po sebe, modliť vlastnými slovami o niektorý z darov Ducha Svätého. Kto nepýta, nedostane... Ktorý z darov mi najviac chýba? Začnem sa zaň modliť ako prvý.

YT | GTV