Meditácia na 28.05.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Štvrtok 8. týždňa v Cezročnom období
ZÁZRAČNÉ POSOBENIE DUCHA SVATÉHO

Dokedy bude pôsobiť Duch Svätý na zemi? Duch Svätý, aj keď pre nás znamená mnoho, je nevyčerpateľný prameň milostí a darov. Každý z nás dostáva dary na všeobecný i osobný úžitok. Nič nedostávame náhodou, zbytočne. Nezáviďme si Dary Ducha Svätého a nedopúšťajme sa hriechov proti Duchu Svätému. Ktoré sú to? Duch Svätý si vyžaduje od nás čisté svedomie, otvorenosť na jeho dary.

YT | GTV | Duch Svätý