Meditácia na 29.05.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Piatok 8. týždňa v Cezročnom období
SPOLUPRÁCA S DUCHOM SVATÝM

Viac spolupracovať s Duchom Svätým. Kto nám je vzorom spolupráce? Má to byť Panna Mária, apoštoli i svätci. Cirkev dostala moc sprostredkúvať dary Ducha Svätého. Napríklad vo sviatostiach, najmä birmovaní, ale i inde: kde? Nech neprejde jeden deň bez povzdychu k Duchu Svätému. Čo očakávame od Ducha Svätého?

YT | GTV Duch Svätý