Meditácia na 02.06.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Utorok 9. týždňa v Cezročnom období
HLAD PO TAJOMSTVE BOHA

Poznáme rôzny hlad: tela, duše, hlad po láske, spravodlivosti, pravde... Všetko spoznávame v tajomstve Boha. Túžim spoznávať Boha v modlitbe, rozjímaní, v prírode v sebe samom...? V Bohu žijeme, hýbeme sa a sme. V Ježišovi spoznávame Otca v Duchu Svätom. Na svete sa žiadne tajomstvo nedá zrovnať s tajomstvom Boha. Pripomeniem si ho často zbožným prežehnaním sa.

YT | GTV | Neprehliadnite NOVINKY