Meditácia na 03.06.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Streda 9. týždňa v Cezročnom období
NÁŠ BOH

Boh je náš Pán, Láska, Spravodlivosť, Pokoj, Cesta, Pravda, Život, Sudca a Boh Vykupiteľ, Stvoriteľ, Posvätiteľ. Každá osoba je dokázaná v Písme svätom. Každá je učením Pána Ježiša opodstatnená. Je len jeden, hoci v troch Osobách. Čo to znamená? Sviatok Najsvätejšej Trojice je mementom na tajomstvo nášho Boha. Vyslovujme meno Božie s nábožnosťou, úctou a láskou.

YT | GTV | Najsvätejšia Trojica