Meditácia na 06.06.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Sobota 9. týždňa v Cezročnom období
VZŤAH K BOHU

Aký mám vzťah k Bohu? A k svojím blížnym? A k sebe? Podľa čoho to spoznávame?

Ďakujme Bohu za všetko v sebe i okolí. Naučme sa prijímať od Boha i ťažkosti či na prvý pohľad zlo. Prečo ho Boh na nás dopúšťa? Je Boh v nás a my v ňom? Konkrétne vo mne a ja v Bohu? Mali by sme vedieť aj Boha poprosiť o milosrdenstvo, odpustenie...

YT | GTV  Najsvätejšia Trojica