Meditácia na 07.06.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

10. nedeľa v Cezročnom období
VĎAČNOSŤ

Za čo a komu bývam vďačný? Viem aj za maličkosť poďakovať? Aký mám vzťah k vďačnosti? Kedy som sa naposledy poďakoval a za čo? Buďme vďační nielen k ľuďom, ale aj voči Pánu Bohu, i keď mu naša vďačnosť nič nepridá. Spomeniem si, kde sa v Písme svätom spomína vďačnosť? Prečo sa jeden uzdravený neprišiel poďakovať za uzdravenie Pánu Ježišovi?

YT | GTV | ČNOSŤ