Meditácia na 08.06.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Pondelok 10. týždňa v Cezročnom období
VYTRVALÁ MODLITBA

V čom som vytrvalý? Aj v modlitbe? Modlím sa občas, sviatočne či príležitostne..? Kto mi v tejto oblasti príkladom medzi ľuďmi, alebo postava z Písma svätého? Čo si najčastejšie prosím od Boha, Panny Márie? Vytrvalá modlitba otvára nebo. Bohu sa tí, čo ho vytrvalo prosia, páčia. Aj mama má radosť, keď ju dieťa vytrvalo prosí. Nechcime všetko od Boha hneď a teraz. Modlíme sa,"...chlieb náš každodenný daj nám "dnes"..., nie "teraz".

YT | GTV | DETI | MODLITBA