Meditácia na 16.06.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Utorok 11. týždňa v Cezročnom období
NEVERNOSŤ

Výzva dnešného dňa: potreba odkryť, poznať a odstrániť počiatok nevery. Sú rôzne korene nevery. Od ľahostajnosti po plánovanú. Za nevernosť k Bohu a ľuďom, nemôžeme očakávať krásnu odmenu. Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých trestá. Na čo si musím dávať zvlášť pozor? Už som sa v minulosti popustil nevernosti? Obnovme si svoju vieru k Bohu.

YT | GTV | VIERA