Meditácia na 17.06.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Streda 11. týždňa v Cezročnom období
POKRYTECTVO

Komu by sa pokrytectvo páčilo? A nie sme my pokrytcami? Aký je náš postoj k ľuďom, sebe i Bohu? Robíme sa iní, akí sme? Ježiš odsudzuje každú našu pretvárku a pokrytectvo. Pokrytci nevojdú do nebeského kráľovstva. Modlime sa, aby ľudia z nášho okolia, zanechali zlý spôsob života. Sami sa snažme žiť čestne a verne pred sebou, blížnymi i pred Bohom.

YT | GTV