Meditácia na 18.06.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Štvrtok 11. týždňa v Cezročnom období
MEMENTO 

Od začiatku 21. storočia by sa dalo hovoriť, že je pred nami vedomie, ako pomôcť človeku. Je známe, že ľudia vedia prijímať pomoc i v telesnej chorobe, ale bránia sa záležitostiam ich duší. Je vidieť, že duša a čo s ňou súvisí, sa podceňuje. Je správne venovať pozornosť telu i duši. Nezabúdať, že človek žije nielen telesný, ale aj duchovný život. Je prospešné vedieť si nájsť čas nie iba pre telo, ale i pre dušu.

YT | GTV