Meditácia na 21.06.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

12. nedeľa v Cezročnom období
DOVERA V BOHA

Čomu a komu dôverujeme? Ľuďom či Bohu, a prečo? Aké sú ideály dnešného sveta? Dôverovať len sám sebe? Čo by to prinieslo v našom živote? Boh nás chce obohatiť. Dôvera v Boha má záruku blaženej večnosti. Žime tak, aby sme plnili vôľu Božiu. Dajme Bohu, čo mu patri. O čom hovorí náš život?

Múdry, nepremárni si svoj život. 

YT | GTV | VIERA