Meditácia na 27.06.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Sobota 12. týždňa v Cezročnom období
O SILE VIERY

Viera je nenahraditeľná. Je rozdiel vo viere. Živá a praktická viera je iná ako sviatočná, či občas prejavujúca. Pevná viera, stála, odvážna či každodenná sa Bohu i ľuďom páči. Nezabúdajme, že môže dôjsť, z dopustenia Božieho i ľudskej chyby, ku kríze viery. Modlime sa denne za svoju čistú vieru v Boha. Nepodceňujme svoju vieru. Nedávam zlý príklad mojej nedostatočnej viery? Zaprel som už svoju vieru za miesto, peniaze, kariéru, či zo strachu? Čo urobím dnes pre silu svojej viery?

YT | GTV | VIERA