Meditácia na 28.06.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

13. nedeľa v Cezročnom období
MOJE MIESTO U BOHA

Život každého človeka má nenahraditeľné miesto, ktoré musí človek zachovať a realizovať vo svojom živote. Život sa nepodceňuje. Život sa môže skvalitniť. Žijeme iba raz. Akým smerom sa uberá môj život? Čo sú priority môjho života? Pomáhajme si navzájom žiť pre Boha a s Bohom. 

YT | GTV | ŽIVOT | POVOLANIE