Meditácia na 29.06.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Pondelok 13. týždňa v Cezročnom období
VIERA UZDRAVUJE A LIEČI

Viera pre nás veriacich sa stáva veľmi vážnou. Na duši i tele vie zanechať svoje stopy. Často je to nepochopiteľné. Všetci môžeme spoznať, že je to obohatením a nikdy nie na škodu. Viera i lieči z neduhov, chýb a slabostí. Dáva veľké perspektívy človeku viery. Aj človek, čo svojím pričinením stratil vieru, spomína ako na čas veľkých veci. Čo viera je a čo nie? Čo môžem povedať o svojej viere?

YT | GTV | VIERA