Meditácia na 03.07.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Piatok 13. týždňa v Cezročnom období
OKOLIE

Žijem vo svojom okolí s ľuďmi. Čo je ich náplňou života, prioritami, aké majú zásady, cieľ života? Nechávam toto pôsobiť bezducho na seba? Žijem si svoj život, alebo napodobňujem, kopírujem ich život? Verím v odmenu a trest od Boha? Je to jedná z právd našej viery.

Dávam príklad života okoliu? Som pre nich prínosom? 

YT | GTV