Meditácia na 06.07.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Pondelok 14. týždňa v Cezročnom období
JEŽIŠ AKO NAŠE ZNAMENIE

Ježiš sa pre nás narodil, učil nás, zomrel za nás, vystúpil k Otcovi; a ešte raz príde na svet ako Suda sveta. Je pre ľudstvo znamením. Ním budú zlí zatratení a on dobrých odmení účasťou vo svojom kráľovstve. Je pre všetkých ľudí znamením. Všetkým znameniam sveta raz bude koniec - okrem Krista. Je našou cťou, aby sme Krista milovali a raz boli spasení. Dajme Kristovi česť, úctu, vďaku, aby bol naším priateľom a bratom.

YT | GTV