Meditácia na 07.07.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Utorok 14. týždňa v Cezročnom období
TICHÝ A POKORNÝ SRDCOM

Svet sa pýši mocou, slávou, krásou... Ježiša poznáme ako tichého a pokorného srdcom. V čom je rozdiel? Všetko do času, ale Ježiš naveky. Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva svoju milosť. Keď príde na konci čias Ježiš Sudca, kde by sme chceli stáť? Na strane odsúdených?

Pripodobňujme sa životom Ježišovi. Komu a prečo sa chceme páčiť?

YT | GTV | POKORA | PÝCHA