Meditácia na 08.07.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Streda 14. týždňa v Cezročnom období
SKLAMANIE


Sú v našom živote rôzne. Nesklamme Ježiša. Ako? Žijeme len raz. Nepokazme si to najcennejšie. Ježiš nám dôveruje. Odpúšťa znova a zas, keď ho prosíme o odpustenie. Aj my odpúšťajme „svojim vinníkom". Neklamme sami seba. Čo najskôr sa zo sklamaní vyliečme. Prosme o pomoc aj Pána Ježiša. Ktoré sklamanie som spôsobil posledné a komu? Nedajme sa sklamať na dlhší čas.

YT | GTV