Meditácia na 09.07.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Štvrtok 14. týždňa v Cezročnom období
MAŤ ČAS MODLIŤ SA

Na čo všetko máme čas. Aj modliť sa? Čítame: „Nehovorte veľa..." Rozprávame sa s Bohom aspoň pár minú ako s milovaným človekom? Modliť sa len v núdzi, keď o niečo prosíme, môže byť málo. Modlitba nesmie byť vypočítava. Kde sa spolu dvaja alebo traja rozprávajú pravidelne s Bohom, robí nás milými Bohu a Boh vypočuje našu modlitbu. Modlitba nie je obmedzená miestom, časom, úmyslom... Modlime sa s čistým srdcom.

YT | GTV | MODLITBA