Meditácia na 12.07.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

15. nedeľa v Cezročnom období
OHLASUJ

Ťažko si predstaviť kresťana, že by len mlčal. Je čas na mlčanie, stíšenie sa, prestať tvoriť hluk. Je potrebné i hovoriť. Nielen rodičia, učitelia či kňazi. Nesmieme mlčať, keď je potreba hovoriť. Čím a ako je naplnené vnútro človeka, také je aj jeho ohlasovanie. Boh nás stvoril, aby sme aj my svetu ohlasovali jeho slová. Ježiš nemlčal ani na kríži. Prečo? Svet nás potrebuje ako ohlasovateľov. 

YT | GTV