Meditácia na 14.07.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Utorok 15. týždňa v Cezročnom období
VYTRVALOSŤ

Kto vytrvá do konca, bude spasený. Cirkev nie nátlakom, ale príkladom, povzbudzovaním chce u ľudí napredovať. Boh učí láske, ale aj vytrvalosti v dobrom. Máme vedieť pýtať, klopať, prosiť... Náš príklad môže iných osloviť k napredovaniu. Boh nie je pre slabochov. Učí nás modliť sa. „Daj nám dnes", nie daj nám teraz.

Ktorá vlastnosť sa mi na mne nepáči? Denne sa naučiť desať cudzích slovíčok do mesiaca, je lepšie ako dvesto slovíčok za jeden deň.

YT | GTV