Meditácia na 16.07.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Štvrtok 15. týždňa v Cezročnom období
DOBRO A ZLO

Každý človek sa musí rozhodovať medzi dobrom a zlom. Sú realitou života. Boh čo stvoril, „bolo dobré". Diabol, ktorý má moc od Boha, zlo zasieva do sveta, životov... Nikoho nemôže skúšať nad jeho sily. Sme slobodní. Každý sa rozhodujeme sám. Je víťazstvom, keď zvíťazíme nad zlom. Keď si vieme voliť v móde krásne, v kultúre kvalitnejšie... a prečo by sme mali zanedbávať dušu?

Buďme ľudia pokoja, lásky, slobody, viery a nádeje...

YT | GTV | HRIECH | DUCHOVNÝ RAST