Meditácia na 20.07.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Pondelok 16. týždňa v Cezročnom období
VERÍM V ODMENU DOBRA A POTRESTANIE ZLA?

Pokiaľ človek žije, môže sa zmeniť. Túžme a snažme sa len v dobrom v živote pokračovať. Často sa na seba usmejme, ako keď sa nám podarí urobiť niečo dobré. Pri dopustení sa zla, zastavme sa a odprosme Boha, človeka i seba. Nepodceňme nič, lebo sa nám to na začiatku môže zdať malé a nemusí to byť malé. Ďakujme Bohu i ľuďom, i za malinké dobrá.

YT | GTV | ŽIVOT