Meditácia na 21.07.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Utorok 16. týždňa v Cezročnom období
PRE ŽIVOT DOLEŽITÉ

Čo je zmyslom nášho života? Prečo žijeme? Odkiaľ sme prišli a kam ideme? Vieme vymenovať päť priorít nášho života? Čo je tou podstatou, na ktorej staviame svoje priority? Žijeme len raz. Uvedomujem si, že môj život je dar, že Boh mi dal život, aby som tu na zemi splnil svoje poslanie?

Viem, čo je mojim poslaním? Boh každého z nás stvoril, lebo má s nami svoj plán - žijem ho, plním ho?

YT | GTV | ŽIVOT