Meditácia na 24.07.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Piatok 16. týždňa v Cezročnom období
ZOBUDIŤ SVOJU DUŠU

Ráno sa telesne môžeme prebudiť. Prebuďme aj svoju dušu. Myšlienkou na Boha, prežehnaním sa, povzdychom či modlitbou. Nie je podstatné, či vstanem pravou alebo ľavou nohou. Ďakujem za nový deň, alebo si ho od začiatku kazím napríklad poznámkou? Nekonajme len automatický každé ráno rovnako. Raz zmeňme zvyky... aké? Začnime nový deň tak, že od začiatku bude naším obohatením a nikdy nebudeme smutní za jeho obsah. Tešme sa, že sme deti Božie, aj že nás niečo bolí a ešte žijeme...

Poviem si, čo vypustím negatívne zo svojho bežného života a urobím si krajším, bohatším, cennejším. Ako? Čím?

YT | GTV | ŽIVOT