Meditácia na 25.07.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Sobota 16. týždňa v Cezročnom období
PANNA MÁRIA A MOJ ŽIVOT

Nedovolím, aby sa Panna Mária z môjho života vytratila. Naopak, dám Márií ešte väčšie a čestnejšie miesto v živote. Mária nikoho nesklamala. Verím jej Synovi. Čo urobím viac ako včera smerom k Panne Márii? O jeden „zdravas" viac? Viac a častejšie si ju budem voliť za priateľku. Verím, že sa v nebi stretneme.

YT | GTV | PANNA MÁRIA