Meditácia na 28.07.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Utorok 17. týždňa v Cezročnom období
ZMYSEL ŽIVOTA

V čom vidím zmysel života a čo robím, aby som sa nemýlil? Aké hodnoty v živote uznávam?

Ježiš odkrýva v podobenstvách cieľ a zmysel života. Ktoré sú to podobenstvá? Nemáme žiť bezcieľne. Cieľ je v živote dôležitý. Je niečo, čo je cennejšie ako pominuteľné zlato? Chceme mať veľa, chceme niečo dokázať na zemi... - môžeme, len nech to nie je proti Bohu.

YT | GTV | ŽIVOT