Meditácia na 29.07.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Streda 17. týždňa v Cezročnom období
BOŽIE KRÁĽOVSTVO

Žijeme už v ňom na zemi. Je medzi nami. V čom a ako ho môžeme vnímať? O čom je náš život? Poznávajme Boha. Boh sa dá spoznať tomu, kto ho hľadá. Život je cesta. Akou cestou kráčam do Božieho kráľovstva? Pán Ježiš učí o Božom kráľovstve. Ktorým podobenstvom?

YTDMGTV | ŽIVOT