Meditácia na 30.07.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

Štvrtok 17. týždňa v Cezročnom období
BOH JE NÁŠ JEDINÝ PÁN

Neveriaci nechcú poznať jedného Boha a slúžia mnohým bôžikom. Veríme, že Boh je len jeden. Tomuto Bohu znova a znova patrí náš rozum i vôľa. Staráme sa o to, aby sa do našich sŕdc, rozumu, citov nevkradlo sa niečo iné? My neslúžime ľudským výmyslom, my milujeme a rešpektujeme jedného Boha. Dávame mu všetko čo mu patrí? On odmení našu i najmenšiu vec vykonanú pre Boha z lásky.

YT | GTV | VIERA