Meditácia na 02.08.2015

Meditácie Ľubomíra Stančeka

separator.png

18. nedeľa v Cezročnom období
EUCHARISTIA

Je to chlieb z neba. Pokrm posiľňujúci na ceste do večnosti. Pravý Boh a pravý človek. Dar od Otca. Predpovedaný chlieb cez „mannu". Nekvasený chlieb. Živý Boh. Ako často prijímam Eucharistiu? Čo je potrebné spĺňať, aby sme ju mohli prijímať? Ako je to v iných vierovyznaniach s Eucharistiou?

YT | GTV